Per què formigó Prefabricat?

Resistència: a diferència d'altres materials, el formigó no perd resistència amb el pas del temps, ni a conseqüència de condicions meteorològiques adverses. Durabilitat: La vida útil del formigó prefabricat s'ha demostrat que és superior a altres materials convencionals com podrien ser les estructures d'acer o de fusta. Resistència al foc: El formigó és un material [...]