(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-18903200-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Notícies

Home/Notícies/

Per què formigó Prefabricat?

 • Resistència: a diferència d’altres materials, el formigó no perd resistència amb el pas del temps, ni a conseqüència de condicions meteorològiques adverses.
 • Durabilitat: La vida útil del formigó prefabricat s’ha demostrat que és superior a altres materials convencionals com podrien ser les estructures d’acer o de fusta.
 • Resistència al foc: El formigó és un material incombustible, de manera que no es requereixen tractaments de manteniment addicionals.
 • Qualitat: El formigó prefabricat es produeix en installacions fixes, que significa que hi ha un ambient controlat que millora la seva qualitat i uniformitat.
 • Disminució de costos de construcció: els elements prefabricats es realitzen en fàbrica mitjançant processos mecanitzats i estandaritzats, evitant la installació, subministraments i desmuntatge de maquinària necessària per executar les diferents partides de cada obra.
 • Disminució del temps d’execució: al tracta-se  d’una construcció “en cadena” permet reduir el temps d’execució, el  que suposa un estalvi de personal i costos financers.
 • Respectuós amb el medi ambient: El formigó prefabricat és un material compost per materials inorgànics, que no danya el medi ambient. Per aquesta manera, és igualment un material fàcilment reciclable i reutilitzable per fabricar nous formigons.
 • Baix manteniment: El formigó prefabricat requereix poc o cap manteniment. A més es tracta d’un material fàcil de netejar i es pot rentar amb equips de neteja d’alta pressió.

La finlandesa Molok Ltd i Prefabricats Agustí

La multinacional finlandesa de sistemes de recollida de residus Molok Ltd confia en Prefabricats Agustí per a la fabricació del seu innovador sistema prefabricat de contenidors soterrats Molok Domino.

Mitjançant el sistema de Molok Domino presenta diferents avantatges:

 • Disminució del manteniment: ja que evita l’ús de mecanismes hidràulics.
 • Disminució de costos de personal: la recollida de residus urbans és desenvolupada per un únic operari.
 • Protecció davant del vandalisme: causa de la seva fabricació en formigó és un sistema resistent a actes vandàlics i durador.
 • Augment de la capacitat d’emmagatzematge: el sistema optimitza l’espai, podent emmagatzemar fins a 5 m³ disminuint els costos de la recollida i reduint el nombre de sortides dels camions de recollida.

Extracto de Molok News: http://www.molok.fi/uploaded/downloads/eng/NEWS_eng_22_9_2011.pdf

 

MARCATGE CE Murs de contenció

Prefabricats Agustí amplia els seus productes amb MARCATGE CE certificant el producte ELEMENTS DE MURS DE CONTENCIÓ.

Vease: http://www.prefabricadosagustin.com/ca/productes/mur-de-contencio-mobil/

El gravat CE certifica que els productes han estat avaluats per posar-se al mercat i són conformes respecte a les normes europees. A través d’una entitat certificadora externa acredita que el  producte compleix amb tots els requisits de conformitat per a la seva legal comercialització.

L’usuari ha d’exigir que els productes disposin de marcatge CE, i el fabricant de manera obligatòria (per llei), ha de disposar per als seus productes l’esmentat Gravat. L’absència d’aquest, fa que no hi hagi la garantia que el producte compleixi amb les característiques exigides per les normes estandaritzades, i per tant no es compleixi amb els reglaments d’aplicació com és en el nostre cas la Instrucció EHE (Instrucció de Formigó Estructural).

Productes inclosos en el nostre Marcatge CE:

 • ELEMENTS ESTRUCTURALS LINEALS: Pilars, bigues…
 • ELEMENTS DE MURS: Panells de tancament Massissos, alleugerits, Aïllats…
 • ELEMENTS DE MURS DE CONTENCIÓ: Separadors de gra, Murs d’ensitjament, Mur de contenció mòbil…

 

Menjadores corregudes per oví a Aragó TV

El passat mes, el programa Tempero d’ Aragó Televisió, va oferir un reportatge sobre l’ esquilada de les ovelles a la primavera.

El reportatge es va desenvolupar en les installacions del nostre client Hilario Buil, de Finca Buil Gazol (Lanaja, Osca).
En aquest reportatge podreu observar el nostre menjador corregut per ovelles installat.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacidad.
I Accept

Prefabricats Agustí agraeix a Finca Buil Gazol la collaboració prestada i la confiança dipositada en els seus productes.