Durant més de 30 anys de trajectòria com a empresa familiar, Prefabricats Agustí ha tractat en tot moment d’adaptarse  a les necessitats i peticions dels seus clients, tenint com a principals bases el tracte proper i directe.

Gràcies a la seva versatilitat que ofereix la seva estructura, Prefabricats Agustí disposa d’una àmplia gamma de productes prefabricats de formigó, desde casetes de reg prefabricades, a grans installacions agrícoles i industrials, passant per dipòsits prefabricats, murs de contenció portàtils, menjadors prefabricats i un llarg etc.

Si vostè necessita d’un prefabricat a mesura que no aparegui a la nostra web, no ho dubti i posis en contacte amb nosaltres, farem un estudi i l’assessorarem de la millor manera possible.

Naves ganaderas prefabricadas

Naus ramaderes

Naves agrícolas prefabricadas

Magatzem agrícola

Naves industriales prefabricadas

Naus industrials

Cerramientos estructura metálica

Tancament d’est. metàllica

Depósitos de hormigón

Dipòsits

Casetas prefabricadas

Casetes

Separadores de cereal

Separadores de cereal

Muros y vallados prefabricados

Murs

Comederos unifeed

Menjadora unifeed