CASETES DE REG

Caseta de reg de formigó prefabricat per a la instal · lació de sistemes de reg, comptadors elèctrics, sistemes fotovoltaics, etc.

Caseta riego hormigón prefabricado
Caseta hormigón prefabricado
Caseta hormigón prefabricado
Armario hormigón prefabricado

CASETES DE BOMBAMENT

Casetes prefabricades de formigó muntades per peces per albergar installacions com:

 • Caseta d’equips de bombament
 • Caseta d’installacions elèctriques
 • Caseta d’eines
 • Caseta de jardí
 • …..
Caseta instalaciones hormigón prefabricado
Caseta bombeo hormigón prefabricado
Caseta bombeo hormigón prefabricado

CASETES D’INSTALLACIONS

Casetes prefabricades  muntades per peces amb panells de tancament amb gruixos de 15 cm, amb alleugeriment interior de poliestirè.

Llum màxima de 6,50 m i alçades variables segons necessitats del projecte.

Possibilitat de subministrar solera prefabricada.

Exemples d’aplicació:

 • Caseta de control EDAR
 • Caseta SAICA (Sistema Automàtic d’Informació de Qualitat d’Aigües)
 • Caseta ETAP (Estació de Tractament d’aigua potable)
 • …..
Caseta instalaciones hormigón prefabricado
Caseta instalaciones hormigón prefabricado
Caseta instalaciones hormigón prefabricado
Caseta instalaciones hormigón prefabricado
Caseta instalaciones hormigón prefabricado
Caseta instalaciones hormigón prefabricado

CASETES DE CAMP

Caseta prefabricada de formigó armat a mida.

 • Alçada estàndard de 2,50 (altres alçades consultar)
 • Usos: installacions de reg, installacions elèctriques, magatzem, caseta d’esbarjo, etc.
 • Fabricades amb panell de 15 cm de gruix, massissa o amb aïllament
 • Coberta de formigó
 • Ràpida installació
 • Econòmica
 • Ens adaptem a les seves necessitats
Caseta de campo hormigón prefabricado
Caseta de campo hormigón prefabricado
Caseta de campo hormigón prefabricado
Caseta de campo hormigón prefabricado
Caseta de campo hormigón prefabricado