DIPÒSIT PREFABRICATS MODULARS

 Dipòsit de formigó prefabricat:

 • Dipòsit 5.000 l compost per un mòdul. Dimensions: 2,5 x2, 5×1, 15 m
 • Dipòsit 10.000 l composat per dos mòduls. Dimensions: 2,5 x2, 5×2, 30 m
 • Dipòsit 15.000 l composat per tres mòduls. Dimensions: 2,5 x2, 5×3, 30 m

Exemples d’usos:

 • Dipòsit de reg per degoteig
 • Dipòsit de recollida d’aigües pluvials
 • Dipòsit d’abastiment d’installacions ramaderes
 • Dipòsit per BIES
 • Dipòsit per a indústria alimentària
 • Dipòsit per a la recollida d’Hidrocarburs

Installació:

 • Superficial: Es pot collocar recolzat directament al terreny (segons capacitat portant del mateix) amb una base prèvia de sorra, sent recomanable la preparació d’una solera de formigó.
 • Enterrat totalment o parcialment: Caldrà executar una solera a la base del mateix
 • Elevat: Collocat sobre una caseta o estructura, de manera que recolzi el perímetre, i un suport central

Emmagatzemant l’aigua en els nostres dipòsits de formigó prefabricat, aquesta es manté neta, protegida de factors ambientals, sense algues ni pèrdues per evaporació.

Es tracta d’una solució ràpida, senzilla i econòmica.

Descargar mini-catálogo de depósitos modulares

Depósitos modulares hormigón prefabricado
Depósitos modulares hormigón prefabricado
Depósitos modulares hormigón prefabricado
Depósitos modulares hormigón prefabricado
Depósitos modulares hormigón prefabricado
Depósitos sobre caseta hormigón

DIPÒSITS PREFABRICATS PER PECES

Dipòsit de formigó prefabricat

Compost per parets de formigó prefabricat sobre llosa de formigó in situ.

Forma rectangular

.

Pot anar enterrat, semienterrat o superficial

.

Possibilitat de cobrir amb lloses prefabricades o amb coberta lleugera.

Tipus:

 • Peces autoportants: fabricades en múltiples de 6 i 2 m d’alçada Exemples: 6×6, 12×6, 12×12, 18×6
 • A mesura: adaptables en longitud, amplada i fins a 2,40 m d’alçada
 • Poligonals: amb parets de 2,40 de costat x 3,50 d’alt. Capacitats des de 100 m³ fins a 400 m³
Depósitos a medida hormigón prefabricado
Depósitos autoportantes hormigón prefabricado
Depósitos autoportantes hormigón prefabricado
Depósitos poligonales hormigón prefabricado
Depósitos a medida hormigón prefabricado
Depósitos autoportantes hormigón prefabricado
Depósitos poligonales hormigón prefabricado
Depósitos poligonales hormigón prefabricado