Subministrem panells prefabricats de formigó per al tancament d’estructures metàlliques.

Possibilitat de muntatge per interior, exterior o entre pilars.

Diferents gruixos en funció de cada requeriment: 12, 15 o 20 cm

Paneles prefabricados para cerramiento de estructura metálica
Paneles prefabricados para cerramiento de estructura metálica
Paneles prefabricados para cerramiento de estructura metálica
Paneles prefabricados para cerramiento de estructura metálica
Paneles prefabricados para cerramiento de estructura metálica
Paneles prefabricados para cerramiento de estructura metálica